Hvad er clairvoyance?

At besøge en clairvoyant rådgiver betyder, et møde med et menneske, som har “klarsyn” og/eller “klarfølelse” og/eller ”klarhørelse”. Dvs at du vil blive mødt med en særlig indfølt intuition, som opfanger, hvad der ikke er tilgængeligt med vores dagsbevidsthed. Ligesom den rådgivning der finder sted, har sit udspring i den åndelige verden.

Hvordan foregår det?

Under clairvoyancen stiller jeg ind på dig, og modtager oplysninger fra dit energifelt (auraen). Sideløbende modtager jeg gode råd og vejledninger fra den åndelige verden til dig, om hvordan du kommer videre i dit liv. Du får også lejlighed til at stille spørgsmål senere i clairvoyancen, når den åndelige verden har fået afleveret det, de havde på hjertet.

Hvad kan du forvente?

Der kommer ikke clairvoyante oplysninger om sygdom, død og ulykker. Min clairvoyance er udviklingsorienteret og stiller muligheder op for dig, som du med din frie vilje frit kan vælge imellem. Eller helt vælge fra. Jeg leverer ingen dommedagsprofetier. Og den åndelige verden tager ingen valg for dig. Clairvoyancen foregår i en kærlig og ofte humoristisk atmosfære.

Hvem får clairvoyance?

Som clairvoyant rådgiver er jeg underlagt visse etiske regler. Du skal være fyldt 18 år. Du skal selv have bedt om clairvoyance, før jeg stiller ind på dig. Du kan således ikke få oplysninger af mig om andre end dig selv.Men jeg stiller gerne ind på dine relationer til dine børn, forældre eller parforhold. Pris for en sitting er 750 kr for en time.

Mulighed for forlængelse. Halvanden time koster 900 kr. Har du ikke mulighed for selv at møde op hos mig, kan du alligevel få clairvoyance. Det er nemlig muligt at lave en skriftlig clairvoyance evt. over mailen, såvel som en mundtlig clairvoyance over telefonen. Jeg behøver blot et billede af dig og nogle i forvejen formulerede spørgsmål. P.g.a. udvidet tidsbehov koster skriftlig clairvoyance 850 kr.